sa-as

  1. ArdaDemr

    Discord.js , Ayarlamalı "Selamün Aleyküm - Aleyküm Selam"

    Discord botunuzun birisi sa yazığında otomatik olarak aleyküm selam yazmasını istiyorsanız bu kodlar tam sizlik ! Komutlar bölümüne atın. const db = require('quick.db') const Discord = require('discord.js') exports.run = async (bot, message, args) => { if...