Senfoni orkestralarının vazgeçilmez enstrümanı kontrbas nedir ?

Sperayz

Yönetici
Katılım
13 Mar 2022
Konular
70
Mesajlar
368
Tepki puanı
278
Puanları
3,310
Merhaba ben Efe, sizlere senfoni ve orkestraların vazgeçilmezi olan kontrbas enstrümanını tanıtacağım ve tarihçesi hakkında bilgi vereceğim.
indir.jpg
Kontrbas da stand-up bas olarak bilinen, en büyük ve en düşük eğimli dize enstrüman ve modern kullanılan senfoni orkestrası müzik aletidir. Senfoni orkestralarının ve daha küçük yaylı toplulukların yaylı bölümünün standart bir üyesi olarak Batı klasik müziğinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca caz, blues, rock and roll, psychobilly, rockabilly ve bluegrass gibi diğer türlerde de kullanılmaktadır. Diğer birçok yaylı çalgıda olduğu gibi, kontrbas, bir yayla (arko) veya telleri kopararak (pizzicato) çalınır.

Kökenler ve Tarih​

Kontrbas genellikle, Avrupa’da on beşinci yüzyılda ortaya çıkan bir aile olan viola da gamba enstrüman ailesinin tek modern torunu olarak kabul edilir. Bu nedenle “bas viyolü” olarak tanımlanabilir. Yirminci yüzyıldan önce, birçok kontrbasın yalnızca üç teli vardı; viyola da gamba ailesindeki tipik enstrümanların beş ila altı telinin veya keman ailesindeki dört enstrüman telinin aksine.

Kontrbas oranları ile keman benzemez. Örneğin, kemana göre daha derindir (yukarıdan arkaya olan mesafe orantılı olarak kemandan çok daha fazladır). Ek olarak, kemanın şişkin omuzları varken, çoğu kontrbasın omuzları, viola da gamba ailesinin üyeleri gibi daha keskin bir eğimle oyulmuştur.

Pek çok eski kontrbas, modern müzik tekniklerinin performansına yardımcı olmak için omuzlarını kesmiş veya eğimli hale getirmiştir. Bu modifikasyonlardan önce omuzlarının tasarımı keman ailesinin enstrümanlarına daha yakındı. Kontrbas, beşte biri yerine dördüncüsünde (viola da gambas gibi) akort edilen tek modern yaylı çalgıdır.

Terminoloji​

Bu enstrümanı çalan kişiye kontrbasçı veya sadece basçı denir. Enstrümanın standart İngilizce adı olan kontrbas, viyolonselin yaklaşık iki katı büyüklüğünden veya kontrbasın orijinal olarak viyolonsel kısmını bir oktav daha düşük iki katına çıkarmak için kullanılmış olmasından kaynaklanıyor olabilir.


Ayrıca, standart bass viola da gamba’dan daha düşük ayarlanmış olması nedeniyle ismin viyol aile mirasından geldiği öne sürülmüştür. Bu isim aynı zamanda kontrbasın ses perdesinin bas nota anahtarının altındaki bir oktav olduğu gerçeğini de ifade eder. Kontrbas adı, enstrümanın İtalyanca ismi olan contrabbasso’dan gelmektedir.

Enstrüman için klasik sanatçılar arasında kullanılan diğer terimler, yaylı bas, bas viyolü veya basitçe bastır. Caz müzisyenleri, onu elektro bas gitardan ayırmak için genellikle akustik bas diyorlar. Özellikle folk ve bluegrass müziğinde kullanıldığında. Enstrüman aynı zamanda dik bas, standup bas, bas keman, bas keman, köpek kulübesi bas, köpek evi, boğa keman, hoss bas veya bunkhouse bas olarak da adlandırılabilir.

Tasarım​

Keman ailesindeki enstrümanların aksine kontrbas tasarımı hiçbir zaman tam olarak standartlaştırılmadı. Genel olarak kontrbasın tasarım ana hatlarına iki ana yaklaşım vardır, bunlar keman biçimi ve viyol veya gamba biçimidir.

Busetto şekli (ve çok nadiren gitar veya armut şekli) olarak adlandırılan üçüncü daha az yaygın bir tasarım da bulunabilir. Enstrümanın arkası yuvarlak olmaktan, kemanınkine benzer şekilde arkası oyulmuş olmaktan veya viyol ailesine benzer düz ve açılı bir arka olmaktan (aralarında varyasyonlarla) değişebilir.

Kontrbas, bir köprü, f-delikleri, bir kuyruk parçası ve bir kaydırma dahil olmak üzere keman ailesinin üyelerine benzeyen birçok parçaya sahiptir.

Keman ailesinin geri kalanından farklı olarak kontrbas, kısmen viyol çalgı ailesinden, özellikle de viyol ailesinin bas üyesi olan viyolondan türetilmiş sayılabilir.

Kontrbas aynı zamanda, omuzların (bazen) eğimli olması, sırtın genellikle açılı olması (her ikisi de enstrümana daha kolay erişim sağlamak için, özellikle üst aralıkta) ve makine kafalarının neredeyse her zaman için kullanılmasıyla keman ailesinin üyelerinden farklıdır.

Tasarımda standardizasyon eksikliği, bir kontrbasın diğerinden çok farklı ses çıkarabileceği ve görünebileceği anlamına gelir.

Ton​

Kontrbasın sesi ve tonu perdeli bas gitarınkinden farklıdır ve bir çelloya benzer. Sesteki farklılıklar, aşağıda tartışılan birkaç kaynaktan gelir.

Kontrbasın telleri doğrudan tahta klavyede parmakla durdurulur. Bu, ipin durdurma pozisyonunun yakınında klavyeye doğru vızıldamasına neden olur. Perdeli bas gitarın telleri metal perdelerin yardımıyla durdurulur ve genellikle vızıltı oluşmaz.

Ayrıca çift bas, koparılmış veya eğilmiş tellerin tonunu seçici olarak güçlendiren içi boş bir gövdeye sahip akustik bir enstrümandır. Bunun aksine, bas gitarlar genellikle masif ahşap gövdeden yapılır ve ses, aynı zamanda karakteristik tonu artıran manyetik manyetikler tarafından “algılanan” tellerin titreşiminin elektronik olarak yükseltilmesiyle üretilir.

Yapı​

Kontrbas, yapımda kemanlara en yakın olanıdır, ancak viyola da gamba ailesinin en büyük ve en düşük üyesi olan viyolayla (kelimenin tam anlamıyla “büyük viyol”) bazı dikkate değer benzerlikleri vardır. Bununla birlikte, viyolanın aksine, kontrbasın klavyesi serbesttir ve kontrbasta daha az tel vardır (çoğu viyolde olduğu gibi genellikle altı tel vardı, ancak bazı örneklerde beş veya dört tane vardı).

Kontrbas ile keman ailesinin diğer üyeleri arasındaki önemli bir ayrım, pegbox’ın yapımıdır. Bu gelişme, ince ayarlayıcıları gereksiz kılar. Kontrbasın dibinde, yere dayanan, uç pimi adı verilen metal bir sivri uç bulunur. Bu uç pimi, enstrümanın daha büyük kütlesine sahip olmasından dolayı genellikle bir çellodan daha sağlamdır.

Soundpost ve bas bar, dahili yapının bileşenleridir. En sık kullanılan malzemeler akçaağaç (sırt, boyun, kaburga), ladin (üstte) ve abanozdur (klavye, kuyruk parçası). Bunun istisnası, blues, rockabilly veya bluegrass basçıları tarafından kullanılan kontrplak-laminat üstleri ve sırtları olan kontrbaslardır.

Bugün, çoğunlukla Avrupa’da bazı kompozit materyal basları bulunabilir. Müzik okullarında çok kullanılır veya örneğin gezici baslar olarak kullanılırlar, neme ve sıcağa karşı çok dayanıklıdırlar.

İp gerginliği ile yerinde tutulan ses direği, köprü, somun ve sele dışında tüm parçalar birbirine yapıştırılmıştır. Ayar makineleri, pegbox’ın yanlarına ahşap vidalarla tutturulmuştur. Ayar makinesindeki anahtar, ipi saran bir sonsuz dişliyi sürerek bir solucanı döndürür.

Teller​

Tarihsel olarak, teller bağırsaktan yapılmıştır, ancak yirminci yüzyıldan beri çelik, daha iyi oynanabilirliği nedeniyle büyük ölçüde bağırsakların yerini almıştır.

Gut dizeleri günümüzde çoğunlukla kendi tonlarını tercih eden bireysel müzisyenlar tarafından kullanılmaktadır. Barok topluluklarda performans sergileyen bazı basçılar, 1600’lerde ve 1700’lerin başında bestelenen müzikler için daha uygun olan daha hafif, “daha sıcak” bir ton elde etmek için gut tellerini kullanır.

Ek olarak, rockabilly, geleneksel blues grupları ve bluegrass’taki basçılar, gruplar, pizzicato, çalındığında “gür”, daha koyu bir ton çıkardığından, 1940’larda ve 1950’lerin kayıtlarında duyulan sese daha iyi yaklaştığı için genellikle bağırsak telleri kullanmıştır.

Rockabilly ve bluegrass basçılar da gut’u tercih ediyorlar çünkü “tokatlama” dik bas stilini (tellerin klavyeye vurulduğu ve tıklandığı) gut telleriyle çalmak çelik tellere göre çok daha kolay.

Bağ ipleri, nem ve sıcaklık değişimlerine karşı daha hassastır ve çelik tellere göre çok daha kolay kırılırlar. Bağırsaktan çeliğe geçiş, son yüz yılda enstrümanın çalma tekniğini de etkiledi, çünkü çelik tellerle çalmak tellerin klavyeye daha yakın yerleştirilmesine izin veriyor ve ayrıca çelik teller, daha yüksek konumlarda çalınabiliyordu.

Daha düşük dizeler çalınabilir ve yine de net ton üretirler. Klasik ondokuzuncu yüzyıl Franz Simandl yöntemi, düşük E telini daha yüksek pozisyonlarda kullanmaz, çünkü daha eski bağırsak telleri klavyenin yukarısına yerleştirildiğinde, bu yüksek pozisyonlarda ton net değildi.

Ayarlama​

Kontrbas, tümü beşte ayarlanmış olan orkestral yay ailesinin diğer üyelerinin aksine, genellikle dördüncü olarak ayarlanır.

Bu, çok uzun bir parmak gerilmesini önler (“uzatma” olarak bilinir). Modern çift baslar genellikle ayarlıdır (düşükten yükseğe) EADG. En düşük tel E’ye ayarlanmıştır (modern bir piyanodaki en düşük E ile aynı perde, yaklaşık 41 Hz), orta C’nin yaklaşık 3 oktav altında); ve en yüksek tel G, bir oktav ve orta C’nin altında dördüncü (yaklaşık 98 Hz) olarak ayarlanmıştır.

On altıncı yüzyıldan yirminci yüzyılın başlarına kadar kafa karıştırıcı bir şekilde adlandırılmış çeşitli enstrümanlarda çeşitli akort ve sayıda tel kullanıldı, bu sırada yukarıda bahsedilen dört telli akort neredeyse evrensel hale geldi. Klasik repertuarın çoğu, standart bir kontrbas aralığının altına düşen notalara sahiptir. Bazı basçılar orta C’nin üç oktav altında B’ye ayarlanmış beşinci bir tel kullanır.

Dört telli çift bası olan profesyonel bas müzisyenları bazen, en düşük teli en düşük C’ye, yani çello üzerindeki en düşük notanın bir oktav altına kadar uzatan düşük bir “C uzantısına” sahiptir (daha nadiren, bu dizi düşük bir tele ayarlanabilir B).

Uzantı, oynatıcının oynamak için mandalların üzerinden geri uzanmasını veya mekanik bir kaldıraç sistemi kullanmasını gerektiren, bas başının üzerine monte edilmiş ekstra bir klavye bölümüdür.

Düşük “E” nin altındaki notlar, Kontrbas tipik olarak çello kısmını bir oktav altında ikiye katlarken, Barok ve Klasik dönemlerde kontrbas bölümlerinde düzenli olarak görülür. Dahası, Romantik ve yirminci yüzyıl dönemlerinde Mahler ve Prokofiev gibi besteciler özellikle düşük “E” nin altında notlar talep ettiler.

Az sayıda bas çalgıcısı, tellerini bir çello gibi ancak bir oktav daha düşük (CGDA düşükten yükseğe) beşte bir olarak ayarlamayı seçer. Bu akort çoğunlukla caz müzisyenları tarafından kullanılıyor, çünkü büyük onda bir pozisyon değişimi olmadan kolayca çalınabilir.

Ancak giderek artan bir şekilde klasik müzisyenlar, özellikle Kanadalı basçı Joel Quarrington tarafından kullanılıyor. Beşte bir akort etmek enstrümanı daha yüksek sesle yapabilir, çünkü tellerin daha yaygın armonileri vardır ve tellerin sempatik olarak titreşmesine neden olur.

Klasik solo çalmada, kontrbas genellikle tam bir ton daha yükseğe ayarlanır (F # -BEA). Bu daha yüksek akort “solo akort” olarak adlandırılırken, normal akort “orkestra akortu” olarak bilinir. Tel gerginliği, solo ve orkestral ayar arasında o kadar farklılık gösterir ki, genellikle daha hafif bir ölçüye sahip farklı bir dizi kullanılır.

Kısa bir süre için solo akort gerektiren öğrenciler için orkestra dizilerini ayarlamak alışılmadık bir durum değildir. Bu nedenle dizeler her zaman solo veya orkestra için etiketlenir. Bazen yayınlanan solo müzikler de özellikle solo veya orkestra akortları için düzenlenir.

Eğim Aralığı​

Bir kontrbasın en düşük notası 41.20 Hz’de bir E1 (standart dört telli baslarda) veya 30.87 hertz’de bir B0’dır (5 tel kullanıldığında) ve en yüksek notalar neredeyse köprüdedir.

Birçok kontrbas konçertounda harmonik tonlar kullanılır. Doğal harmoniklerin kullanımı (Giovanni Bottesini tarafından sıklıkla kullanılan bir teknik) ve hatta bazen “yanlış” harmonikler, başparmağın notayı durdurması ve oktav veya diğer harmoniğin ilgili düğüm noktasında tele hafifçe dokunarak etkinleştirilmesi, çift bass ‘aralığı önemli ölçüde.

Bir solo müzisyen bu armonikleri kullanarak enstrümanında 5 veya 6 oktavı kapatabilirken, çoğu orkestra müziğinde kontrbas bölümleri nadiren 3 oktavı aşar.

Kontrbas aralığı, büyük ölçüde standart bas nota anahtarının altında kaldığından, bir oktav daha yüksek olarak belirtilir (dolayısıyla yazılandan daha düşük bir oktav çalar). Bu transpozisyon, aletin üst aralığını not ederken aşırı yatay defter satırlarını önlemek için kullanılan tenor ve tiz nota anahtarı okurken bile geçerlidir.

Duruş Çalmak​

Kontrbasçılar, enstrümanı çalarken ayakta durma veya oturma seçeneğine sahiptir. Ayakta dururken, kontrbasın yüksekliği ayarlanır (uç pini ayarlayarak), böylece müzisyen sağ elini yay (arco) veya koparma (pizzicato) ile köprüye yakın bir yere kolayca yerleştirebilir.

Kişisel görüşler farklılık gösterse de uç nokta genellikle ilk parmağın ilk veya yarı pozisyonda müzisyennun göz seviyesi ile hizalanmasıyla belirlenir. Otururken (müzisyennun dikiş uzunluğu ile ölçülen) bir tabure kullanılır. Geleneksel olarak ayakta durmak solistler tarafından tercih edilmekle birlikte, çoğu artık oturarak çalmayı tercih ediyor.

Enstrümanın üst sicilinde çalarken (orta C’nin altındaki G’nin üstünde), müzisyen elini boynunun arkasından kaydırır ve baş parmağının yanını parmak olarak kullanarak düzleştirir. Bu tekniğe başparmak pozisyonu denir ve aynı zamanda çello üzerinde kullanılan bir tekniktir. Başparmak pozisyonunda çalarken, dördüncü parmak güvenilir bir ton üretemeyecek kadar kısaldığından, dördüncü parmağın kullanımı üçüncü parmakla değiştirilir.

Yaylar​

Kontrbas yay iki farklı biçimde gelir. “Fransız” veya “üstten” yay, şekil ve uygulama açısından orkestral yaylı çalgı ailesinin diğer üyelerinde kullanılan yay ile benzerdir, “Alman” veya “Butler” yay ise tipik olarak daha geniş ve daha kısadır ve Sağ el kurbağayı gevşek bir yumrukla kavrıyor.

Bu iki yay, kolu hareket ettirmek ve ipler üzerindeki kuvveti dağıtmak için farklı yollar sağlar. Fransız yayının, elin yayı tuttuğu açı nedeniyle, daha manevra kabiliyetine sahip olduğu ve müzisyenya yayı daha iyi kontrol etmesini sağladığı söylenir.

Alman yayının, müzisyenin daha fazla kol ağırlığı ve dolayısıyla iplere daha fazla kuvvet uygulamasına izin verdiği iddia ediliyor. Bununla birlikte, ikisi arasındaki farklar, kendi yayını kullanma konusunda eğitilmiş yetkin bir müzisyen için dakikadır. Her iki yay da modern müzisyenler tarafından kullanılır ve ikisi arasındaki seçim kişisel tercih meselesidir.

Alman Yayı​

Alman yayı Dragonetti, iki tasarımdan daha eskidir. Yay tarzı, vida dişleri kullanılmadan önce saçın gerginliğini korumak için, çalınan tüm telli enstrümanların yaylarının bu şekilde (çubuk ile saç arasında ortadaki üç parmak) tutulması gerektiği anlamına gelir.

Alman yayının daha uzun bir kurbağası vardır ve viyol ailesinin dik üyeleri için kullanıldığı gibi avuç içi yukarı doğru açılı olarak tutulur. Doğru şekilde tutulduğunda, başparmak çubuğun üstünde durur. İşaret ve orta parmaklar bir arada tutulur ve kurbağanın sopayla buluştuğu noktada yayı destekler. Küçük parmak kurbağayı alttan desteklerken, yüzük parmağı işaret ve orta parmakları destekler.

Fransız Yayı​

Fransız yayı, 19. yüzyıl virtüözü Giovanni Bottesini tarafından benimsenene kadar pek popüler değildi. Bu tarz, daha küçük yaylı aile enstrümanlarının geleneksel yaylarına daha benzer. Sanki avuç içi basa doğru bakacak şekilde el, sanatçının yanında rahat bir şekilde dinleniyormuş gibi tutulur.

Başparmak, kurbağadaki U eğrisinin kenarında dururken, diğer parmaklar yayın diğer tarafına doğru uzanır. Parçanın stili gibi çeşitli stiller parmakların ve başparmağın kıvrımını belirler. Virtüöz veya daha hassas parçalar için daha belirgin bir kavis ve yay üzerinde daha hafif tutuş kullanılırken, yaydaki daha düz bir kavis ve daha sağlam kavrama daha fazla güç sağlar zengin orkestra pasajları için.

Rosin​

Saçın ipi kavramasını sağlamak için, yaylılar yaylarının saçlarına reçine kullanırlar. Kontrbas rosin, saçın telleri daha iyi tutmasını sağlamak için genellikle keman reçinesinden daha yumuşak ve yapışkandır, ancak müzisyenlar, hava durumuna bağlı olarak oldukça sertten (keman reçinesi gibi) oldukça yumuşak olana kadar değişen çok çeşitli reçineler kullanırlar. Nem ve müzisyennun becerisi ve tercihi.

Çubuk Malzeme​

Pernambuco, birçok müzisyen tarafından en iyi çubuk malzemesi olarak kabul edilir, ancak kıtlığı ve maliyeti nedeniyle günümüzde diğer malzemeler daha ucuz yaylarda kullanılmaktadır.

Daha ucuz öğrenci yayları, katı cam elyafından veya daha az değerli brazilwood çeşitlerinden yapılabilir. Snakewood ve karbon fiber, çeşitli farklı kalitelerde yaylarda da kullanılır.

Snakewood bazı luthierler tarafından kullanılmasına rağmen, kontrbas yayının kurbağası genellikle abanozdan yapılır. Tel sarma kaliteli yaylarda altın veya gümüştür ve saç genellikle at kılıdır. En düşük kaliteli öğrenci yaylarından bazıları sentetik fiberglas “kıl” özelliğine sahiptir. Kontrbas yaylarının uzunluğu değişiklik gösterir, ancak ortalama 24 “(70 cm) civarındadır.

Çekme​

Kontrbas yay, diğer yaylı çalgıların yaylarında kullanılan geleneksel beyaz at kılının aksine, beyaz veya siyah at kılı veya siyah ve beyazın bir kombinasyonu (“tuz ve biber” olarak bilinir) ile gerilir.

Biraz daha pürüzlü siyah saçların bazılarının daha ağır telleri daha iyi “tuttuğuna” inanılır; benzer şekilde, bazı basçılar ve luthiers beyaz çeşidiyle daha yumuşak bir ses üretmenin daha kolay olduğuna inanıyor.

Pratik Sorunlar​

Gürültü​

Enstrümanın boyutuna rağmen, öncelikle menzilinin çok düşük olması nedeniyle nispeten sessizdir. Bas, orkestrada bir topluluk enstrümanı olarak kullanıldığında, genellikle dört ila sekiz basçı bu rolü birlikte çalacaktır.

Caz ve blues ayarlarında bas normalde güçlendirilir. Besteciler bas için solo pasajlar yazarken tipik olarak orkestrasyonun hafif olmasını sağlar, bu yüzden bası kapsamaz.

Beceri​

Bas üzerinde performans fiziksel olarak zorlayıcı olabilir çünkü bas telleri daha küçük telli bir enstrümandan daha büyük ve daha kalındır. Ayrıca bas diğer telli çalgılardan çok daha büyük olduğu için klavyedeki notalar arasındaki boşluk daha büyüktür.

Sonuç olarak, bas bölümleri nispeten daha az hızlı geçişe, çift duraklamaya veya aralıkta büyük sıçramalara sahiptir. Başparmak pozisyonu gibi çalma tekniklerinin artan kullanımı ve daha hafif ayarlı tellerin kullanımı gibi bas modifikasyonları bu sorunu bir dereceye kadar azaltmıştır.

Tonlama​

Tüm yaylı çalgılarda olduğu gibi, sanatçılar doğru perdeyi elde etmek için parmaklarını tam olarak yerleştirmeyi öğrenmelidir. Bas diğer yaylı çalgılardan daha büyük olduğu için parmakların konumları çok daha farklıdır. Sonuç olarak, tonlama hatalarının olasılığını artıran daha fazla konum kayması gerekir.

Ayrıca, daha küçük ellere sahip basçılar için, bas klavye üzerindeki perdeler arasındaki geniş boşluklar, özellikle notalar arasındaki boşlukların en büyük olduğu daha düşük aralıkta bir zorluk oluşturabilir.

Boyut​

Yakın zamana kadar, büyük bas boyutu, çocukların el boyutları ve boyları 3/4 boyutlu bir enstrüman (en yaygın olarak bulunan boyut) çalmalarına izin verene kadar basa başlayamayacakları anlamına geliyordu.

1990’larda ve 2000’lerde daha küçük yarı, çeyrek, sekizinci ve hatta on altıncı boyutlu enstrümanlar daha yaygın bir şekilde kullanılabilir hale geldi, bu da çocukların daha genç yaşta başlayabileceği anlamına geliyordu. Bazı öğretmenlerin son derece genç öğrenciler için bas gitar telleriyle dizilmiş çello kullandıkları bilinmektedir.

Ulaşım Sorunları​

Kontrbasın büyük boyutu, ahşap üst ve yanların kırılganlığı ve ahşap gövdelerin sıcaklık ve nem değişikliklerine duyarlılığı ile birleştiğinde taşınmasını ve depolanmasını zorlaştırabilir. Daha hasara dayanıklı karbon fiber laminatlardan veya kontrplak laminattan yapılan kontrbaslar mevcut olsa da bunların profesyonel klasik veya caz basçıları tarafından kullanılması daha az olasıdır.

Modern Çalma Stilleri​

Popüler müzik türlerinde, enstrüman genellikle amplifikasyonla çalınır ve neredeyse sadece parmak uçları yerine parmakların yanlarının kullanıldığı bir tür pizzicato ile çalınır.

Geleneksel caz, swing, rockabilly ve psychobilly müzikte bazen tokat tarzında çalınır. Bu, pizzicato’nun güçlü bir versiyonu olup, tellerin bas hattının ana notaları arasında klavyeye “tokatlandığı” ve trampet benzeri bir perküsyon sesi çıkarır.

Ana notalar ya normal olarak ya da ipi klavyeden çekip, klavyeden sekecek şekilde serbest bırakarak çalınır ve beklenen perdeye ek olarak belirgin bir perküsyon atağı oluşturur. Tekniği sıklıkla yüksek derecede senkoplu ve virtüöz olan kayda değer tokat tarzı bas gitaristler, bazen bas çizgisinin notaları arasında iki, üç, dört veya daha fazla tokat enterpolasyon yaptılar.

“Tokat stili”, yaklaşık 1970 yılından itibaren, yolma elinin başparmağının tele vurmak için kullanıldığı, bir tokat sesi çıkaran ancak yine de notaya izin veren “tokat ve pop” adlı bir teknik geliştiren elektro bas gitaristler üzerinde önemli bir etkiye sahipti. çalmak için ve yolma elinin işaret parmağı veya orta parmağı, ipi klavyeye çarpacak şekilde geri çekmek için kullanılır ve yukarıda açıklanan pop sesini elde eder. Psychobilly türünde de kullanılmaktadır.

Klasik Repertuar​

Orkestra Alıntıları​

Klasik repertuvarda pek çok ünlü bas parçası vardır. Beethoven’in Fifth Symphony’sinden scherzo ve trio, kontrbas için çok ünlü bir orkestra alıntıdır.

Beethoven’ın Dokuzuncu Senfonisinin dördüncü bölümünün başındaki anlatım da son derece ünlü bir orkestral alıntıdır.

Bu örneklerin ikisi de orkestra seçmelerinde sıkça talep edilmektedir. Bir diğer önemli örnek Wagner’in Die Walküre’sinin I. perdesinin başlangıcı olabilir. 
  • Beğen
Tepkiler: Rospia