javascript

 1. SoulSama

  Deprem bilgi komutu - discord bot kodları

  Selam Dostlar, bildiğiniz üzere ülkemizde deprem artçıları devam ediyor ve bilgilenmeniz için sizlere "deprem bilgi" komutu vereceğim. İyi günler! BU KODUN ÇALIŞMASI İÇİN AXİOS MODÜLÜNÜN KURULMASI GEREK, KOD MAİNE ATILACAKTIR. ÖRNEK TANIMLAMA = const axios = require("axios")...
 2. thegears

  Satılır Discord Kişisel Website Spotify Entegrasyonlu

  Merhaba öncelikle konuma hoş geldiniz. Sitemiz Discord ile bağlantılıdır. Profil fotoğrafını Discord'dan alır. Fotoğrafın etrafındaki çerçevede senkrondur. Spotify entegrasyonu da bulunmaktadır, sizin dinlediğiniz şarkıyı otomatik olarak sitede göstermektedir. Canlı site...
 3. Sperayz

  Discord Sunucunuzda Kullanabileceğiniz Basit Ban V13 Bot Kodlaması!

  const Discord = require('discord.js') exports.run = (client, message, args) => { if(!message.member.roles.cache.has("banhammerrol")){ const yetersizyetki = new Discord.MessageEmbed() .setDescription(`${message.author} **Yetersiz yetki.**`)...
 4. A

  1.16.4 PLUGİNER ARANIR

  1.16.4 Survival Paketi yapacak pluginer aranır. Pluginer Özellikleri ; - AboveVip+ ( Sınırsız ) - Forum ve Discordda İstediği birşeyin Tanıtımı - Ortaklık ( İsteğe Bağlı ) - Disord Pluginer Rol ( Vanish ) - Gamemode 0-1-3 - Tp - Vanish Discord : ! Swearky#1995 Discord Server Link : ! Swearky#1995
 5. ZussaDM

  Discord Nitro Bot Altyapısı v12 (FREE DİSCORD NİTRO)

 6. thegears

  discord.js adam ölçer(eğlence) ;

  var kisi = message.author; if(message.mentions.users.first()) var kisi = message.mentions.users.first(); message.channel.send(new Discord.MessageEmbed() .setTitle("Adamlık ölçer") .setDescription(`${kisi} %${Math.floor(Math.random()*101)} adam.`) .setColor("RANDOM"))
 7. thegears

  discord.js oto yardım menüsü ;

  Kaldırıldı.
 8. thegears

  discord.js basit v11 kodlarını v12'e çevirir ;

  if (!text) return message.channel.send("Doğru kullanım ``" + prefix + "v11tov12 <kod>``") message.channel.send( text .replace(/.find/g, ".cache.find") .replace(/.get/g, ".cache.get") .replace(/.map/g, ".cache.map") .replace(/.some/g, ".cache.some")...
 9. thegears

  discord.js sunucuda tag arar ;

  var tag = args.slice(0).join(""); if(!tag) return message.channel.send("Lütfen devamına tag yazın.") let ksii = client.guilds.cache.get(message.guild.id).members.cache.filter(r => r.user.discriminator==tag); if(ksii.size==0){ message.channel.send(new...
 10. thegears

  discord.js gelişmiş sunucu bilgi ;

  var embed = new Discord.MessageEmbed() .setColor("RANDOM") .setThumbnail(message.guild.iconURL({dynamic:true })) .setTitle(`${message.guild.name} sunucusunun bilgileri ;`) .setDescription(`**Sunucu sahibi**:${message.guild.owner}[${message.guild.owner.id}]...
 11. thegears

  discord.js etiketlenen kişinin son mesajını gösterir ;

  let kisi = message.mentions.users.first(); var kisisonmesaj = message.guild.members.cache.get(kisi.id).lastMessage || "bulamadım" if(!message.mentions.users.first()) return message.channel.send("Birini etiketleyin") message.channel.send(new...
 12. thegears

  discord.js etiketlediğiniz role sahip kişileri listeler ;

  if(message.mentions.roles.first()){ var id = message.mentions.roles.first().id let erkek = message.guild.roles.cache.get(id).members.map(x => "``"+x.user.tag+"``").join("\n") if(!erkek){ message.channel.send(new Discord.MessageEmbed()...
 13. thegears

  discord.js rapor sistemi ;

  var kisi = message.mentions.users.first(); var sebep = args.slice(1).join(" "); if (!kisi || !sebep) return message.channel.send( "Doğru kullanım ``" + prefix + "rapor <@kişi> <sebep>``" ); if (!message.guild.channels.cache.find((c) => c.name == "raporlar")) {...
 14. thegears

  discord.js kanalda mesaj bulma ;

  message.channel.messages.fetch(args.slice(0).join("")).then(dest=>{ message.channel.send(new Discord.MessageEmbed() .setTitle("Mesaj") .setDescription(`Mesaj sahibi : ${dest.author}\nMesaj içeriği : ${dest.content}`)) }) }
 15. thionn

  HTML'de site özelleştirilmesi yapılabilen panel

  HTML'de kullanıcıya bir panel vererek sitesini özelleştirmesine izin verebilir miyiz? Mesela panel linkini atacağım şifre girecek ve karşısına sayfa gelecek buradan sitesinin kodlarını oynamadan düzenleyebilecek. Böyle bir şey mümkün müdür?
 16. thegears

  discord.js(v12) sunucu kurma komutu ;

  Herkese merhaba bugün sizlerle sunucu kurma komutu paylaşacağım.Bu komut sayesinde tüm kanallar silinir ve yerine yeni kanallar eklenir. Görsel ; Kod ; if (!message.member.hasPermission("ADMINISTRATOR")) return message.channel.send("Bu komutu sadece sunucu sahibi kullanabilir!")...
 17. thegears

  discord.js(v12) Sunucuya özel komut ayarlama

  Herkese merhaba bugün sizlere Sunucuya özel komut ayarlayan kodu paylaşacağım. Görsel ; Kod ; Komut dosyasına ; if(!message.member.hasPermission("MANAGE_MESSAGES")) return message.channel.send("Yetkin yok!") var kismi = message.content.split(" ")[1]; var kyazi =...
 18. thegears

  discord.js(v12) Botu etiketleyince prefix'ini söyleyen komut ;

  Herkese merhaba bugün çok güzel bir kod ile karşınızdayım kodumuz ne işe mi yarıyor ; Botu etiketleyince prefix'ini söylüyor kulağa hoş geliyor dimi ? Kod ; client.on("message",message=>{ if(message.content==`<@!${client.user.id}>`) return message.channel.send(`Prefixim : **${prefix}**`)...
 19. Reborn

  Oto Cevap v11 / v12

  /v11 Maine Atılacaktır. var oyuncular = [ "https://img-s1.onedio.com/id-53ee18cda52b9d4548565aaf/rev-0/w-900/h-599/f-gif/s-d4bcfcc51b6d7d76536444b1aeb81f8e2294c8cb.gif"...
 20. Reborn

  Discord.Js Public İsim Yaşlı Kayıt Komutu (v11)

  const Discord = require('discord.js'); exports.run = async (client, message, args) => { if(!message.member.roles.get("796841199116746842") && !message.member.hasPermission('ADMINISTRATOR')) return; let member = message.mentions.members.first() || message.guild.members.get(args[0])...