getoutkurdish

  1. C

    Uvipler ve Uvip+lar artık Arı mayaya benzemesin sonoyuncu

    ŞU TİPLERE BAK Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi-kadaike ve barik li fima kuddire li, hatta la uhibbe ta'cile ma ahhartehu ve te'hira ma acceltehu.