rol

  1. avnnn

    Town of Salem | Roller & Taktikleri |

    TOWN OF SALEM ROLLERİ VE TAKTİKLERİ Aleykümselam, Bir kasabalıyı veya rolü olan bir oyuncuyu geceleri koruyabilir. Bazı zamanlarda 1 kereleğine kendisinie koruyabilir. Koruduğu kişiye gelen Suçluları da Öldürür. Ancak bunu yaparkende kendiside ölür. Bodyguard rolünü oynarken önceliğiniz...
  2. avnnn

    Discord Rol ver Komutu

    const Discord = require('discord.js'); const ayarlar = require('../ayarlar.json'); var prefix = ayarlar.prefix; exports.run = async (bot, message, args) => { if (!message.member.hasPermission("MANAGE_ROLES")) return message.channel.sendEmbed(new Discord.RichEmbed().setDescription('Bu...