radyo

  1. ZussaDM

    Discord Botunuz İçin Radyo

    Discord botunuz için radyo kodlaması! Kullanım; {prefix}radyo radyoadı (örn; a.radyo fenomenfm) Komutlar bölümüne atın. const Discord = require("discord.js"); exports.run = async (client, msg) => { const radio = { "number1"...