havadurumu

  1. avnnn

    Discord.js V11 | Hava Durumu

    const Discord = require('discord.js'); const weather = require('weather-js'); exports.run = (client, message, args) => { weather.find({search: args.join(" "), degreeType: 'C'}, function(err, result) { if (err) message.channel.send(err); if (result === undefined || result.length...
  2. ZussaDM

    Discord.js | Hava Durumu

    İşinize yaradığını düşündüğüm bir kodlama, şehir şehir rüzgarın şiddetine kadar görebilirsiniz. Komut Kullanım; {prefix}havadurumu "şehir" (Örn; a.havadurumu İstanbul) Komutlar bölümüne atın. const Discord = require('discord.js'); const weather = require('weather-js'); exports.run =...