gelecek

  1. Aduketci

    2749'a Giden ve Geri Gelen Adam - Philadelphia Deneyi

    1930'lu yıllarda Amerika Hükümeti radarda gözükmeyen gemi yapılmasını istedi.Radarda gemi gözükmez ise denizlerde üstünlük kurulabilir.Nikola Tesla ile anlaşılır.Ve Nikola Tesla'nın başında bulunduğu bir grup bilim insanı projeye başlar.1936 yılında Tesla önemli gelişmeler katetmiş,hatta gemiyi...
  2. Aduketci

    Zamanda yolculuk mümkün mü?

    Eğer geleceğe yolculuk yapmak istiyorsak sadece hızlanmamız gerekiyor. Demiş Stephen Hawking.Peki neden dedi? Zaman Einstein'ın İzafiyet teorisine göre ışık hızına yakın hızda giden bir aracın içindeki zaman yavaşlar,ağırlaşır.Araç hızlandıkça içerideki zaman yavaş akar.Işık hızına yakın bir...