discord.js bot yapımı

  1. Atlantis

    Discord.js | Sunucu kur

    const Discord = require('discord.js'); exports.run = (client, message, params) => { if(message.author.id === message.guild.owner.id) { message.channel.send(new Discord.MessageEmbed().setColor('#000000').setTitle('Komut girişi').setDescription('Gerekli Dosaylar...
  2. ZussaDM

    Discord.js Gelişmiş Geçici Oda Sistemi | Bot Altyapısı

    13 Mart 2020 tarihinde paylaştığım "Discord.js Gelişmiş Geçici Oda Sistemi! (Fazlalık Odalara Son)" isimli konum sizler tarafından çok sevilmişti. Ne yazık ki aramızda hata alan bazı arkadaşlarımız olmuş, bu arkadaşlar adına çok üzüldüm ve bu konuyu açmaya karar verdim. Başlamadan önce bir...