deney

  1. Aduketci

    2749'a Giden ve Geri Gelen Adam - Philadelphia Deneyi

    1930'lu yıllarda Amerika Hükümeti radarda gözükmeyen gemi yapılmasını istedi.Radarda gemi gözükmez ise denizlerde üstünlük kurulabilir.Nikola Tesla ile anlaşılır.Ve Nikola Tesla'nın başında bulunduğu bir grup bilim insanı projeye başlar.1936 yılında Tesla önemli gelişmeler katetmiş,hatta gemiyi...